05/09/2020 17:30 Saudi-Arabien - 1st Division
--- Al Nahdha (KSA)
Jeddah Club